İk


İk Politikamız

Bera Metal İnsan Kaynakları olarak yönetim ilkesimiz, bünyemizde çalışkan, yetenekli, üretken, ahlaklı ve başarılı bireylerle işbirliği yaparak, bireysel ve kurumsal  hedeflerimizi realize etmektir. Bu konuda ilkemiz çalışanlarımızın üst kademelere ulaşmalarına zemin oluşturacak her türlü imkanı sunmak, gelişmelerine yardımcı olmak ve kariyer hedefleri doğrultusunda uzun yıllar birlikte çalışmaktır.
 

 Vizyon : Performans ve motivasyonu yüksek, üretkenlik ve uzmanlığı üst seviyede, insan kaynağı oluşturmak.
 Misyon : Şirketimiz için yetenekli insan kaynağını seçmek, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz

Şirket hedeflerine odaklanmış, takım ruhu ile çalışan, sürekli gelişen ve geliştiren, mutlu, motivasyonu ve performansı yüksek bir insan gücü oluşturarak grubumuzun hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.


İnsan Kaynakları Politikamız

Bera Metal’da tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimi ve kariyer hedeflerine katkı sağlayacak uygun ortamı oluştururuz.
Bera Metal’da her çalışan ve organizasyondaki her iş, eşit olarak değerlidir. Eşitlik ilkesini her koşulda çalışanlarımıza hissettiririz.
Şeffaflık ve güven esasına göre çalışmayı, Bera Metal çalışanlarına karşı mesleki bir sorumluluk olarak görürüz.
Bera Metal çatısı altında yüksek performans kültürü hedeflenir. Çalışanların gösterdiği performansın net olarak görünür kılındığı adil bir değerlendirme ortamı oluşturmak Bera Metal İnsan Kaynakları Ekibi’nin sorumluluğundadır.
Bera Metal kurumunun değerlerini, Bera Metal çalışanlarının “ortak değerleri” olarak kabul ederiz. O ortak değerleri alacağımız her aksiyonda daima göz önünde bulundurur ve yaşatırız.
Bera Metal İnsan Kaynakları Ekibi olarak, Bera Metal çalışanları için her koşulda daima erişilebilir konumda olmaya ve geri bildirim vermeye hazırız.
Yapacağımız tüm yeni uygulamalar için en önemli yön gösterici Bera Metal çalışanlarının eleştirileri, görüş ve önerileridir, fikirlerinize önem veririz.
Çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, konforunu sağlayacak ve iş verimliliğini artıracak tüm sistem ve araçları geliştiririz.