Ürünlerimiz


Bartu 300 Bor Yağı / Hidrolik Yağı Temizleme ve Ayrıştırma Makinesi

BARTU 300 Bor Yağı / Hidrolik Yağı Ayrıştırma Makinası

 İşletmelerde çalışan makinelerin değişik yağları genelde bir depoda toplanır. Bu yağ kullanılabilirlik ölçüsünde sisteme geri verilir. Kullanılamaz değerlere geldiğinde de itlaf edilmek üzere işletmeden atılır. Bu süreç içinde;

1- İş makinelerinde deformasyon oluşur.

2- Üretilen mamullerde de kalite kaybına neden olur.

Kullanılan bu yağların da tamamı işlevini kaybetmez. Yapılan testlerde, bu oranın yaklaşık %10 olduğu tespit edilse de, genel yapısı deformasyona uğradığı için limitleri zorlamaktadır. Ancak depoda toplanan yağların bilinçli bir sistem ile ayrıştırılması mümkündür. Bu amaç ile BARTU 300 serisi temelde yüksek ayrıştırma oranlarına sahiptir. Bu durumda;

1- Kullanılan yağlarda maliyet kaybı azalır.

2- Yağların kullanım oranları azalır.

3- Yağ depolama süreci artar.

4- İş makinalarındaki deformasyon önlenir.

5- Üretilen mamulün yüzey kalitesi artar.

6- Atık yağın itlaf maliyetini düşürür.

BARTU 300 serisi ayrıştırma makinelerinin çalışma prensibi incelendiğinde yukarıda sayılan avantajların nedeni de anlaşılır.

resim

resim

resim

1= DOSAJ POMPASI: Depo ile makine arasında belirli oranda kirli yağların transferi sağlanır. Tam otomatik konumda olması;

a) Depoda gereksiz birikimi önler.

b) Gereksiz iş kaybını azaltır.

2= ÇÖKTÜRME TANKI: Depoda toplanan kirli yağların işlem için ön hazırlık tankıdır. Sistem kademeli debi düşürülmesi prensibine dayanır. Böylece;

a) Kaba çamur olarak tabir edilen katı maddeler burada çöktürülür.

b) Kirli yağlar dinlendirilir ve işlem için hazırlandırılır.

c) Mikro biyel veya bakteriyel üremesini düşürür.

3= DOSAJ MAGNETİK: İki adet olup

a) Kapasite şartlandırmalı dozaj sağlar.

b) İşletme gereksinimi kadar destile su üretmek amaçlı gerekli yağlı suyu dozajlar.

4= HAZIRLAYICI TANK: Çok fonksiyonlu bir tanktır.

a) Filtrasyon özelliği ile mini partikülleri ayrıştırır.

b) Isıl şartlandırıcılığı ile karışımlı kirli yağların viskozite değerlerini dengede tutar.

c) Soğutucu özelliği ile destile su ve karışımdaki ana yağı soğutur.

d) Filtrasyon işlemini kendinden düzenler, haricen bir filtre için masraf gerektirmez.

5= DENGELEYİCİ: Kontinyus sistem ve bypass sistem arasında geçiş yaparak sürekli çalışma prensibini sağlar.

6= FİLİTRE: Kirli yağ üzerindeki mikro biyel/ bakteriyel katmanların fit farklılıkları ile ayrışmasını sağlar.

7= DEBİ SAĞLAYICI: Akışkanlık dengesinde süreklilik sağlar. Serum mantığı ile basıncın değişmesini veya değişik basınç ortamlarında akışkanlığın değişmesini önler.

8= REAKTÖR: Isıl işlem uygulayarak özel salınım ile fazlarını ayrıştırır. Bunun getirisi olarak;

a) Yağların ayrıştırılmasını sağlar.

b) Niteliklerini stabil hale getirerek kalitesinin korunması sağlar.

9= DESTİLASYON: Nitelikli destile su sağlar. Bu işlem;

a) Yağdaki su oranını belirli bir düzeyde tutarak konsantrasyonuistikrarlı hale getirir.

b) Fazla suyu destile suya dönüştürerek daha kaliteli su ile karışım hazırlamaya imkân verir.

c) Sertlik ve iletkenlik değerleri çok düşük olması neticesinde daha az yağ sarfiyatı sağlar.

d) Yağın işlevini daha etkili kılar.

e)Korozyonu minimize eder.

f) Bakteri veya mikro organizmanın çoğalmasını önler.

10= AKIŞKAN SAĞLAYICI: Konsantre yağ ve destilasyon suyunun ısı ortamında akışkanlık sağlaması amaçlı görev yapar.

11= YAĞ TANKI: Yağın toplanması ve rezerve edilmesini sağlar.

12= TROMP: Yağın yoğunluğu ve viskozite farklılıkları nedeni ile ayrışma imkânı sağlar.

13= YAĞ TANKLARI: Yağların toplanıp, dinlendirilmesini sağlar.

14= KOLLEKTÖR: Ayrıştırılan ürünlerin, ilgili depolama sahasına gönderim terminalidir. Bu terminalde; Bor yağının, hidrolik yağının, kızak yağının, destile suyun, mikronize metal ihtiva eden yağlı suyun ve Filtre edilmiş çamurun, Kolektörler vasıtasıyla ayrı depolama sahalarına çıkışı sağlanır.

15= PROGRAMATÖR: Mevcut sistemin elektriksel ve elektronik program sağlayıcısıdır. Sistem otomatik olup sadece elektrik bağlanılarak çalışmaktadır. Su, hava, kimyasal, filtre malzemesi veya başka bir teçhizata gerek duyulmaz.

resim

MAKİNA BİLGİLERİ:

MAKİNA ADI: BARTU 300

DİĞER MAKİNA MODELLERİ : BARTU 100, BARTU 200, BARTU 500 VE BARTU 1000

KAPASİTE: 300 Litre / Gün

KURULU GÜÇ: 11 Kw

FİİLİ GÜÇ: 4 Kw

ÇALIŞMA PRENSİBİ: Kontinyüs (sürekli)

MAKİNA GEREKSİNİMİ: Sadece elektrik.